top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI DG-MARKETING.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
 

1. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DGM SKIEROWANA JEST DO UŻYTKOWNIKÓW STRONY DG-MARKETING.PL

OKREŚLA SPOSÓB KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH, PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TYCH DANYCH.

II. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
 

1. STRONA INTERNETOWA DGM WYKORZYSTUJE DO SWOICH DZIAŁAŃ PLIKI COOKIES. UŻYTKOWNIK NIE MA OBOWIĄZKU WŁĄCZANIA OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES, JEDNAKŻE PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE ZE STRONY JEST MOŻLIWE TYLKO I WYŁĄCZNIE PO WŁĄCZENIU OBSŁUGI CIASTECZEK.


2. USŁUGODAWCA ZAPEWNIA, ŻE KORZYSTANIE Z CIASTECZEK NIE JEST ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DANYCH OSOBOWYCH I JEST WOLNE OD WIRUSÓW.


3. WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIES MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POD ADRESEM: HTTP://WWW.GIODO.GOV.PL/

III. WYKORZYSTANIE DANYCH
 

1. USŁUGODAWCA WYKORZYSTUJE DANE UŻYTKOWNIKA DO:


A. ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAPEWNIENIA STOSOWNEJ OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA,
B. PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, ORAZ STATYSTYCZNYCH,
C. PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZASTRZEŻEŃ ORAZ ZAPYTAŃ UŻYTKOWNIKÓW,


2. USŁUGODAWCA ORAZ PODMIOTY TRZECIE ZBIERAJĄCE DANE UŻYTKOWNIKA PRZEKAZUJĄ DANE UŻYTKOWNIKA INNYM PODMIOTOM, ŚWIADCZĄCYM USŁUGI NA RZECZ DGM NA PODSTAWIE UMÓW O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ZGODNIE Z ART. 31 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA WSKAZANYCH CZYNNOŚCI.


3. DANE OSOBOWE ZBIERANE POPRZEZ BEZPOŚREDNI KONTAKT UŻYTKOWNIKA Z PRACOWNIKIEM USŁUGODAWCY LUB PRACOWNIKIEM PODMIOTU WYKONUJĄCEGO ZLECENIE DLA DGM, SĄ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO CELU KONTAKTU Z UŻYTKOWNIKIEM I UDZIELENIA POMOCY.
 

4. GOOGLE ANALYTICS TO SYSTEM ANALITYKI INTERNETOWEJ DAJĄCY WGLĄD DO RUCHU NA STRONIE DG-MARKETING.PL W CELU PROWADZANIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, ORAZ OPTYMALIZACJI STRONY,

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 

1. ZASADY OKREŚLONE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI PODLEGAJĄ PRAWU POLSKIEMU.


2. USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

bottom of page